คิดให้น้อยลงแล้วจะเห็นได้ลึกกว่า Blink

240 ฿

ผู้เขียน: Malcolm Gladwell

ผู้แปล: พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร

3 in stock

คิดให้น้อยลงแล้วจะเห็นได้ลึกกว่า Blink

240 ฿

ซื้อสินค้า