คิด,เร็วและช้า (Thinking Fast and Slow)

676 ฿

ผู้เขียน: Daniel Kahneman

ผู้แปล: จารุจรรย์ คงมีสุข

3 in stock

คิด,เร็วและช้า (Thinking Fast and Slow)

676 ฿

ซื้อสินค้า