ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Rashomon and other stories)

200 ฿

ผู้เขียน: ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ (Ryūnosuke Akutagawa)

ผู้แปล: มณฑา พิมพ์ทอง และคณะ

1 in stock

ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ (Rashomon and other stories)

200 ฿

ซื้อสินค้า