บาร์เทิลบี (Bartleby, The Scrivener)

150 ฿

ผู้เขียน: เฮอร์แมน เมลวิลล์ (Herman Melville)
ผู้แปล: พัจนภา เปี่ยมศิลปกุลชร

บาร์เทิลบี (Bartleby, The Scrivener)

150 ฿

ซื้อสินค้า