การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

245 ฿

ผู้เขียน: Klaus Schwab
ผู้แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์

2 in stock

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่

245 ฿

ซื้อสินค้า